partia


partia
1. Partia kanapowa «partia licząca niewielu członków»: W ciągu tych dwu tygodni nawet nie policzymy wszystkich partii kanapowych (...). J. Kuroń, J. Żakowski, PRL.
2. Zrobić, robić dobrą, świetną partię «korzystnie, dobrze się ożenić, dobrze wyjść za mąż»: Mania jest gospodarską córką. Stefek robi dobrą partię. Sam jest tylko synem dworskiego stelmacha (...). T. Bojarska, Świtanie.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • partia — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, lm D. partiatii {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} organizacja polityczna o określonym programie i założeniach ideologicznych, grupująca ludzi o podobnych poglądach politycznych,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • partia — ż I, DCMs. partiatii; lm D. partiatii (partiatyj) 1. «organizacja społeczna jednocząca swoich członków na podstawie programu politycznego (doktryny, ideologii) wyrażającego interesy określonych grup (klas, warstw) społecznych i dążąca do… …   Słownik języka polskiego

  • Partia — (Parthyaía) ► Antigua región de Asia, correspondiente a parte del territorio actual de Irán y Turkmenistán. Fue el núcleo del Imperio de los partos (s. III a C). * * * Antiguo país del sudoeste de Asia. El territorio, que corresponde aprox. al… …   Enciclopedia Universal

  • partía — f Grupo de amigos comunes …   Vocabulario dialectal de Acehúche

  • Partia Demokratyczna — – demokraci.pl Partei­vorsitzende …   Deutsch Wikipedia

  • Partia Demokratyczna - demokraci.pl — Partei­vor­sit­zende …   Deutsch Wikipedia

  • Partia Demokratyczna – demokraci.pl — Partia Demokratyczna demokraci.pl Partei­vor­sit­zende …   Deutsch Wikipedia

  • Partia Demokratike e Shqipërise — Flagge der PDSh Die Partia Demokratike e Shqipërisë (Abk. PDSh, deutsch: Demokratische Partei Albaniens) wurde im Dezember 1990 gegründet. Die Partei stellt mit Sali Berisha seit 2005 den albanischen Ministerpräsidenten. Sie war bereits von 1992… …   Deutsch Wikipedia

  • Partia Demokratike ë Shqipërise — Flagge der PDSh Die Partia Demokratike e Shqipërisë (Abk. PDSh, deutsch: Demokratische Partei Albaniens) wurde im Dezember 1990 gegründet. Die Partei stellt mit Sali Berisha seit 2005 den albanischen Ministerpräsidenten. Sie war bereits von 1992… …   Deutsch Wikipedia

  • Partia Kobiet — Die Partia Kobiet (PK, deutsch Frauenpartei) ist eine polnische Programm und Kleinpartei. Sie bekennt sich zu Frauen und Familienförderung, grenzt sich dabei aber von Parteien ab, die ein konservatives und kirchlich geprägtes Leitbild der Familie …   Deutsch Wikipedia